Drim – Kompas Podunavlja

Large_danubetp_map_manjsal

Kompas Podunavlja multikulturalni je projekt za stvaranje informativne platforma za ekonomsku integraciju migranata.

Ciljevi projekta

Projekt pokriva cijelo Podunavlje, koja se suočava s brojnim izazovima u području demografskih promjena, tržišta rada i upravljanja migracije.

Među preprekama koje sprječavaju učinkovitije rješavanje takvih izazova, a koji se adresiraju ovim projektom, nedostatak je suradnje između različitih razina vlasti, kao i između različitih aktera (civilnog društva, gospodarstva, lokalne samouprave i donositelja odluka), što je posebno važno u području ekonomske integracije migranata.

Glavni ciljevi projekta

Jačanje kapaciteta javnih ustanova za stvaranje povoljnog okruženja za ekonomske integracije migranata kroz djelotvorno širenje informacija putem transnacionalne informativne platforme “Kompas Podunavlja” kao središnjeg proizvoda projekta.

Poboljšana sposobnost državnih službenika poduprijeti integraciju i dovesti do više kohezivnog društva.

Provedba projekta

Projekt okuplja institucije i organizacije iz cijelog Podunavlja.

Centar za mirovne studije dio je konzorcija projekta, čiji je vodeći partner istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, a sastoji se od devet partnera na projektu i osam suradnika strateških partnera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke, Slovačke, Češke i Mađarske.

 

Ciljne skupine

Drim Projekt se fokusira na dvije ciljne skupine:

•javne ustanove 

•migranate

Javne ustanove naša su ciljna skupina u smislu izgradnje njihovih kapaciteta (lokalne i nacionalne vlasti, sektorske agencije i nevladine organizacije) kao glavne ciljne skupine projekta, pribavljanjem ažurnih I potrebnih informacija koje su potrebne tek nedavno pristiglim migranatima kao i one koji već neko vrijeme borave u zemaljama u kojima se projekt provodi.

Projekt pruža podršku sekundarnoj ciljnoj grupi - migrantima – pružajući im informacije o različitim aspektima života. Na ujednačen način  različite zemlje u potrazi za poslom i povećati njihovo povjerenje u javne službe naselja.

 

Projektne aktivnosti

Stvaranje transnacionalne informativne platforme Kompas Podunavljasastoji se od aktivnosti:

  • priprema konceptualnog okvira za razvoj informacijskih alata
  • provedba pilot aktivnosti, koji će ispitati primjerenost i moguće poboljšanje informacijskih alata za upotrebu u transnacionalnom okruženju,
  • provedba interaktivnog učenja za korištenje informacijskih alata i njegova diseminacija među dionicima
  • priprema transnacionalne strategije koja će istaknuti potrebu uključivanja dostupnosti informacijama migrantima za ulazak na tržište rada, u strateškim i zakonodavnim dokumentima zemalja Podunavlja

Trajanje projekta

Od 1. 1. 2017. do 30. 6. 2019.

Vrijednost i financiranje

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć II u okviru Interreg programa Danube Transnational Programme.

Ukupna vrijednost projekta je 1,522,169.30 eura.

 

Preporučite članak: